Komend jaar zijn er geen aparte wrattenspreekuren meer gepland. De wratten kunnen de hele week aangestipt worden
omdat er vanaf nu altijd stikstof aanwezig is. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de assistente