Er is een lang bestaande en intensieve samenwerking met apotheek De Vaart.
Hierdoor bestaat er een goede controle op medicatiegebruik.

Apotheek De Vaart
Vaart ZZ 33
7833 AB  Nieuw Amsterdam
TEL.: 0591 535130