Als u een klacht heeft bespreek dit dan het liefst met de arts. Dit kan ook als de klacht over een praktijkassistente, waarnemer of praktijkondersteuner gaat. Uw arts zal het op prijs stellen indien hij de mogelijkheid krijgt de oorzaak van de klacht met u te bespreken. Hij kan dan samen met u naar een oplossing zoeken.
Komt u er samen niet uit? Dan kunt u de Klachtencommissie Huisartsen Noord-Nederland inschakelen.
Stuur uw brief naar:
Klachtencommissie Huisartsen Noord-Nederland
Postbus 216
9400 AE Assen
Website: www.klachtenhuisartsnoordnederland.nl

Klachtenformulier ValkenHOED. Formulier kunt u ingevuld bij ons inleveren of ingevuld verzenden naar info.kk@ezorg.nl.