Openingstijden praktijk

Dagen van tot
Maandag 08:00 17:00
Dinsdag 08:00 17:00
Woensdag 08:00 17:00
Donderdag 08:00 17:00
Vrijdag 08:00 17:00

Buiten deze werktijden, in het weekend en op feestdagen kunt u voor spoedgevallen
terecht bij de huisartsenpost in Emmen.

Aanwezigheid huisartsen:

Dokter Kuyper is aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag, en vrijdag.

Dokter Kafaji is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Telefoonmenu:

Als u het praktijknummer belt hoort u een keuzemenu. U kunt dan kiezen uit de volgende mogelijkheden:

  1. Spoedlijn: deze lijn is alleen voor levensbedreigende situaties
  2. Voor het maken van afspraken op het spreekuur
  3. Voor het opvragen van uitslagen, algemene vragen aan de assistente en advies
  4. Overleglijn, deze lijn is uitsluitend bedoeld voor specialisten of artsen

Spreekuur:

Een consult met de huisarts is alleen mogelijk op afspraak. Bij het maken van de afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. Een afspraak duurt gemiddeld 10 minuten. Heeft u meer tijd nodig, bijvoorbeeld omdat u meerdere vragen heeft, overleg dit dan met de assistente. Zij zal dan meer tijd voor u reserveren.

Om het niet nakomen van afspraken door patiënten bij de huisarts en andere medewerkers van de praktijk terug te dringen hebben we een no-show tarief. Dit kan in rekening worden gebracht voor afspraken die niet tijdig worden afgezegd.

Huisbezoek:

Bent u om medische redenen niet in staat om naar de praktijk te komen dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. U kunt tot 10.00 uur ’s morgens een huisbezoek aanvragen. Omdat de huisarts in de praktijk beter aanvullend onderzoek kan doen is het advies, indien mogelijk, toch naar de praktijk te komen. Vervoersproblemen zijn geen reden voor een huisbezoek.

Wie werken er in de praktijk?

Naast de huisartsen werken er 6 assistentes in de praktijk: Hilde, Roos, Madee, Mirron. Marjon en Saskia. Ellen werkt in de functie van praktijkondersteuner. Tevens zijn er 2 sociaal psychiatrisch verpleegkundigen aan de praktijk verbonden. Dit zijn Peter en Gea. Dr. Deen is in opleiding voor huisarts en wordt opgeleid binnen de praktijk van dr. Kuyper.