Geachte heer/mevrouw,

Wilt u meewerken aan onze patiënten enquête? Dit kost u ongeveer tien minuten van uw tijd en is volledig anoniem.

Uw mening telt
Als huisarts ben ik er in de eerste plaats voor u. Uw mening over mij als huisarts is daarom heel belangrijk.
Door de vragenlijsten in te vullen helpt u mij ervoor te zorgen dat de zorg die u van mij krijgt zo goed en prettig mogelijk is.
U kunt op meerdere punten laten weten hoe u mijn werk beoordeelt.
Dit onderzoek maakt deel uit van de certificering van onze praktijk, waarvoor de praktijk getoetst wordt door een onafhankelijke partij (NPA).

Link Dr. Kafaji :

https://npaweb.nl/insert/questionnaireresult/13035?link_toegangurl=cf12af03-81a9-47c7-8e18-14b0dfa2a099

Link dr. Schoemakers:

https://npaweb.nl/insert/questionnaireresult/13035?link_toegangurl=274E90B5-448F-4D07-A7A2-DE52C7705DB5

Hartelijk dank voor uw medewerking!