Update juni 2017:
Wij hebben 3 nieuwe gezichten bij ons in de praktijk: twee assistentes en een nieuwe huisarts in opleiding

Assistente Madee is begonnen per 1 juni, hiervoor heeft zij vanaf februari invalwerk gedaan bij ons in de praktijk.
Ze zal 2 dagen in de week aanwezig zijn op maandag en wisselend op de donderdag/vrijdag.

Assistente Priscilla is begonnen per 1 april. En is aanwezig op maandag, dinsdagochtend, woensdag, donderdag en vrijdag.

Per 1 maart is Ayda Miralaei met veel enthousiasme gestart als huisarts in opleiding in de praktijk van drs. Kuyper. In 2015 is zij afgestudeerd als basisarts aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Nadien heeft zij 2 jaar lang als arts-assistent in het Scheper Ziekenhuis te Emmen gewerkt.

Drs. Miralaei doet zelfstandig spreekuur maar staat onze supervisie van drs. Kuyper.  Zij zal in totaal een jaar onze praktijk komen versterken en is aanwezig op: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag


De praktijk heeft op 12 april 2017 opnieuw laten zien dat het keurmerk waardig is! Onze praktijk heeft het kwaliteitskeurmerk vanaf 2014.
Dit keurmerk krijg je aan kan tonen dat er verantwoorde zorg wordt geleverd, er waarde wordt gehecht aan kwaliteit en patiënten vertrouwen dat dit wordt geleverd.
Hier werken we in de praktijk hard voor. Wij staan altijd open voor verbetering. Dus heeft u verbeterpunten laat het ons weten.


Wrattenspreekuur
De eerst volgende wrattenspreekuren worden gehouden op:
25 september 2017
23 oktober 2017
20 november 2017
18 december 2017
U kunt voor behandeling een afspraak maken bij de assistente

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht voor. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende arts, huisartsenpost of apotheek. Dan is het belangrijk dat de arts/apotheker snel en gemakkelijk uw belangrijkste medische gegevens kan inzien. Zo krijgt hij snel een goed beeld van uw medische situatie en krijgt u de juiste zorg. Zorgverleners willen daarom graag medische gegevens elektronisch kunnen opvragen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een speciaal en beveiligd netwerk.

Uw huisarts heeft een geheimhoudingsplicht en zal niet zonder uw toestemming uw medische gegevens delen met een andere zorgverlener. Wij vragen hierom éénmalig toestemming voor deze uitwisseling. De betreffende zorgverlener mag uw gegevens alleen raadplegen als dat nodig is voor uw behandeling. Ook voor deze zorgverleners geldt een geheimhoudingsplicht. Hoe geeft u

Hoe geeft u toestemming?

In de ValkenHOED en in apotheek De Vaart liggen toestemmingsformulieren of download  hier het
Toestemmingsformulier en lever het in bij uw huisarts. Het wordt daarna in uw dossier vastgelegd.
Voor kinderen tot 12 jaar kunt u als ouder of voogd toestemming geven. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt dat zowel de ouder als het kind toestemming moet geven.

Meer informatie kunt u lezen op www.vzvz.nl .
Er liggen ook brochures in de ValkenHOED en in de apotheek.