phoneonline

Planning

Om de spreekuren goed te kunnen plannen zal de assistente u vragen naar de reden van uw komst. Het is mogelijk dat de assistente u op haar eigen spreekuur kan helpen of dat zij u met telefonisch advies behulpzaam kan zijn. Voor een consult wordt 10 minuten gereserveerd. Hebt u meerdere klachten of denkt u meer tijd nodig te hebben dan kunt u dit aangeven. Mocht het consult veel langer duren dan gepland, dan kan de huisarts u adviseren een nieuwe afspraak te maken.

Reden spreekuurbezoek?

Voor de huisarts is het belangrijk om te weten wat de reden is van uw bezoek. Stel een duidelijke vraag, geef aan waarover u bezorgd bent of wat u wilt weten over uw klacht. Denk hier van tevoren over na: wat is nu precies mijn vraag, waarom ga ik er mee naar de dokter, hebben mijn klachten mogelijk iets te maken met bepaalde gebeurtenissen of spanningen.

Tijden

  • 08.00-17.00 uur  Openingstijden praktijk. Van maandag t/m vrijdag (m.u.v. feestdagen).
  • 08.00 – 17.00 uur  Aanvragen voor het afsprakenspreekuur. Wilt u een afspraak voor dezelfde dag dan adviseren wij u te bellen voor 10.00 uur. De praktijk van drs. Schoemakers is op woensdagmiddag gesloten. Bij spoed kunt uiteraard bellen met de praktijk van drs. Kafaji.
  • 08.00-10.00 uur Aanvragen voor huisbezoeken
  • 08.00 – 08.00 uur  Aanvragen herhaalrecepten via de receptenbus bij de praktijk.
  •  08.00-16.00 uur Aanvragen medicijnen via de website. Vul het volgendeherhaalreceptformulier in voor het herhalen van medicatie. De medicatie ligt de volgende werkdag na 14.00 uur klaar in apotheek De Vaart.
  • 08.00 – 11.00 uur  Inleveren urine voor onderzoek (tot die tijd gekoeld bewaren).
  • 08.00 – 17.00 uur  Telefonisch contact assistentes voor uitslagen, vragen enz.

Huisbezoek

Uw klachten kunnen het beste beoordeeld en behandeld worden op de praktijk. Daar zijn uw medische gegevens en alle benodigde materialen aanwezig. Mocht u te ziek zijn om naar de praktijk te komen, dan kunt u een huisbezoek aanvragen. Een vervoersprobleem is in principe geen reden voor huisbezoek. Vraag een huisbezoek bij voorkeur tussen 8.00 en 10.00 uur aan. De assistente zal u naar de reden vragen om in te kunnen schatten welke bezoeken het eerst afgelegd moeten worden. Na een ziekenhuisopname komt de huisarts niet altijd automatisch op bezoek. Als u hem verwacht laat u dit dan even weten.

Afspraak annuleren

Bel de assistente tijdig wanneer een gemaakte afspraak niet door kan gaan. Iemand anders kan dan op dat tijdstip komen. Niet tijdig afgezegde afspraken kunnen bij u in rekening gebracht worden.