Klachtenprocedure – Huisartsenpraktijk Valkenhoed – Nieuw-Amsterdam
Uw huisarts in Nieuw-Amsterdam

Huisartsenpraktijk Valkenhoed is gevestigd in Nieuw-Amsterdam en in onze praktijk werken twee huisartsen: Praktijk drs. J. Schoemakers & Praktijk drs. M.R. Kafaji

Thuisarts.nl

Op Thuisarts.nl vindt u betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte. Thuisarts.nl is een samenwerkingsverband van het NHG met de Federatie Medisch Specialisten en Patiëntfederatie.

Huisartsenpraktijk Valkenhoed Valkeniersweg 77 7833 EW Nieuw-Amsterdam

Klachtenprocedure

Als u een klacht heeft bespreek dit dan het liefst met de arts. Dit kan ook als de klacht over een praktijkassistente, waarnemer of praktijkondersteuner gaat. Uw arts zal het op prijs stellen indien hij de mogelijkheid krijgt de oorzaak van de klacht met u te bespreken. Hij kan dan samen met u naar een oplossing zoeken.

Wanneer u de klacht liever schriftelijk indient kunt u de assistente vragen om een klachtenformulier. Deze kan opgestuurd worden of worden afgegeven aan de balie van de praktijk. U kunt het formulier ook digitaal invullen en verzenden via de e-mail naar assistentesvalkenhoed@ezorg.nlKlachtenformulier huisartsenpraktijk Valkenhoed. Het ingevulde klachtenformulier gaat naar de betreffende huisarts. Hij zal het formulier in behandeling nemen.

Komt u er samen niet uit? Dan kunt u de Geschillen Eerstelijnszorg inschakelen. (website: www.skge.nl)
Onze huisartsenpraktijk is hierbij aangesloten.
Dit kan door een brief te sturen naar:
Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven

Wilt u hulp bij het indienen van uw klacht? Bel dan met het Informatie en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) in uw regio, telefoon: 0900 243 7070.